proiect

Programul SPEED Spre o Economie Eficientă și Dezvoltată
Proiectul CENTRUL DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII MINTALE MOMO

Obiectivele proiectului:

1. Crearea capacității de administrare a activității întreprinderii
2. Creșterea competitivității și productivității întreprinderiii
3. Dezvoltarea resursei umane a întreprinderii

Rezultatul:

2 locuri de muncă create
Achiziții aferente funcționării proiectului

Proiectul se implementează în localitatea Brașov, pe o durată de 12 luni (17 aprilie 2019 – 15 aprilie 2020).

Valoarea totală a proiectului este de 177.740,00 lei , din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 177.740,00 lei.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020).

Contact

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro